Flytt vindprosjekter raskere fremover med INSPIRE Environmental's Forward Scouting. Klikk gere for å lære mer.Bruk Forward Scouting™

Forward Scouting™ – bruken av SPI (Sediment Profile Imagery) i kombinasjon med ekkolydkartlegging med flere stråler – optimaliserer kabelrutingsvalg og stedsplanlegging før mobilisering av kostbare team for flerfaglige geofysiske undersøkelser.

For raskere valg av plassering og ruting kartlEgg dE kritiskE banEnE klart og raskt La nøkkelbeslutningstakere klikke og raskt se med INSPIREs interaktive, intuitive kart. Høykvalitetsdata levert på uker, forstått på øyeblikk.
For raskere valg av plassering og ruting kartlEgg dE kritiskE banEnE klart og raskt La nøkkelbeslutningstakere klikke og raskt se med INSPIREs interaktive, intuitive kart. Høykvalitetsdata levert på uker, forstått på øyeblikk.

For raskere valg av plassering og ruting

Kartlegg de kritiske banene klart og raskt

La nøkkelbeslutningstakere klikke og raskt se med INSPIREs interaktive, intuitive kart. Høykvalitetsdata levert på uker, forstått på øyeblikk.

loading